הזמן עכשיו וקבל 5 אחוז הנחה

שינוי/ ביטול הזמנה

ביטול הזמנה:

לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר יהיה זכאי לבטל את הזמנתו, בכפוף למדיניות הביטולים שתובא להלן, באמצעות מסירת הודעת ביטול לחברה באחת הדרכים הבאות:

א. בע"פ - באמצעות מסירת הודעה לחברה בדלפק הקבלה במלון, בכתובת: רחוב השונית 4, הרצליה;
ב. בדואר רשום לכתובת: רחוב השונית 4 הרצליה, מיקוד: 4655504;
ג. בדואר אלקטרוני - rc.tlvrz.reservations@ritzcarlton.com;
ד. בפקס שמספרו 073-2037876;
ה. באינטרנט- דרך לחיצה על הקישור: ההזמנות שלי - כניסה

במעמד מסירת הודעת הביטול באחת מהדרכים המפורטות לעיל, הלקוח יידרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא; מספר תעודת זהות; מספר הזמנה; מספר טלפון, כאשר ביטול ההזמנה כפוף למדיניות שלהלן:

מדיניות ביטול הזמנה:

א. במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בכתב תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימים עד למועד האירוח, הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, כמתחייב מהוראות סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן, וזאת למעט מקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, כאשר במקרה כאמור הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) 1 לחוק הגנת הצרכן.

ב. לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה למלון, יהא רשאי לבטל הזמנתו, אך ורק תוך 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, וכן שהמשתמש יצר קשר עם החברה ויידע אותה באמצעות שיחה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בס"ק זה, וכן העביר לחברה אסמכתא המעידה על כך בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

ג. כל ביטול הזמנה שלא בהתאם לתנאים הנקובים בסעיפים א' ו-ב' לעיל יחויב בתשלום מלוא עלות ההזמנה.


לשאלות/ בקשות/ בירורים נוספים, אנא השאירו הודעה בלשונית 'צור קשר' באתר או פנו למוקד ההזמנות שלנו בטלפון 09-3735555 או במייל: rc.tlvrz.reservations@ritzcarlton.com ונחזור אליכם בהקדם.